Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019 r. zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 810 w szkolnej sali gimnastycznej. Następnie o godzinie 930 rozpocznie się część oficjalna, po której dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przejdą do swoich klas. Przyjazd dzieci do szkoły na godzinę 800 natomiast odjazd o godzinie 1100 ze szkoły.

 

witaj szkolo

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019 rozpoczęła się o godzinie 815 Mszą Świętą w szkole. O 930 podczas części oficjalnej uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Kloc wręczyła najlepszym uczniom nagrody książkowe, listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców. Szczególnym momentem uroczystości było pożegnanie absolwentów naszej szkoły. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter bowiem mury naszej szkoły opuszczały dwa roczniki: trzecia klasa gimnazjalna i klasa ósma. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru i innych symboli szkoły młodszym kolegom, złożenie ślubowania przez absolwentów oraz podziękowań dla nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Nasi absolwenci po raz ostatni zaprezentowali krótki program artystyczny. Po wspólnej uroczystości, w klasach rozdano świadectwa, pożegnano się i wszyscy udali się na zasłużone wakacje.

button

Warsztaty z robotyki

09.05.2019 r. uczniowie klas IV-VI wyjechali na wycieczkę do Lublina w czasie, której zwiedzali Ogród Botaniczny i wzięli udział w warsztatach z robotyki. W trakcie warsztatów dzieci budowały i programowały najprawdziwsze roboty. Zajęcia, w których brały udział to połączenie informatyki, robotyki i świetnej zabawy. Ich celem było pokazanie młodym ludziom, że robotyka może być przygodą, hobby, a w przyszłości zawodem z perspektywami. Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów mogli zrozumieć podstawowe zagadnienia z matematyki, informatyki, techniki i elektroniki. W tym samym czasie druga grupa uczestniczyła w warsztatach chemicznych. Dzieci brały udział w doświadczeniach i pokazach chemicznych. Wiele wrażeń dostarczyła dzieciom wizyta w Ogrodzie Botanicznym, w którym zapoznały się z bogactwem flory występującej w różnych zakątkach świata.

button

NAJLEPSI ARTYŚCI NAGRODZENI FINAŁ XIX POWIATOWEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ ZASŁYSZANE W SZUMIE BUGU … - W 205. ROCZNICĘ URODZIN OSKARA KOLBERGA

8 maja 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się Finał XIX Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej Zasłyszane w szumie Bugu … - w 205. rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Wśród Laureatów i wyróżnionych znalazły się uczennice naszej szkoły.
I miejsce w kategorii literackiej zdobyła Alicja Michańska z kl. V za opowiadanie pt. „Pierzaki”.
W kategorii plastycznej tytuł Laureata uzyskały:
Alicja Michańska kl. V – II miejsce za pracę pt. „Nabożeństwo majowe”,
Natalia Golega kl. V - III miejsce za pracę pt. „Śmigus -dyngus”.
Wyróżnienia otrzymały:
Angelika Bajdek kl. V – tytuł pracy „Legenda o starej studni”,
Katarzyna Chojnacka kl. IV za pracę pt. „ Przyjaźń największych nieprzyjaciół w noc wigilijną”,
Martyna Nawrocka kl. V – za pracę pt. „ Dar od Boga- ocalenie przed pożarem”.
Gratulujemy!!!

konkurs plastyczny

Żywa lekcja historii

8.05.2019 r. naszą szkołę kolejny raz odwiedziła Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto”. Tym razem rekonstruktorzy przybliżyli naszym uczniom realia wojny obronnej 1939 roku. Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni,  sprzęt wojskowy, elementy łączności i zaopatrzenia. Z udziałem wybranych uczniów zaprezentowano musztrę i sprzęt bojowy.  Na zakończenie wszyscy chętni mogli osobiście obejrzeć broń, sprawdzić jak działa lub przymierzyć mundur żołnierski. Była to bardzo interesująca lekcja historii połączona z zabawą.

button

Kalendarz roku szkolnego

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego zatwierdzoną w sierpniu 2018 r. dniami wolnymi od zajęć są: 29 IV 2019 r., 30 IV 2019 r. i

02 V 2019 r. Więcej informacji w zakładce http://www.szkolawbrusie.pl/index.php/organizacja-roku-szkolnego

Komunikat

Zajęcia lekcyjne od dnia 24.04.2019 r. będą realizowane zgodnie z planem lekcji.

Komunikat

Informacja o dalszym przebiegu akcji protestacyjnej zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły dzisiaj (23.04.2019 r.) w godzinach wieczornych.

Strajk szkolny

Akcja protestacyjna w ramach ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty trwa bez zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Uczniowie klas ósmych w dniu egzaminu przychodzą do szkoły najpóźniej na godz. 8:30

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Egzamin gimnazjalny - aktualizacja

Egzamin gimnazjalny w części językowej odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Język obcy nowożytny

- egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- egzamin z  języka obcego na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Komunikat o przyborach

O przebiegu kolejnej części egzaminu gimnazjalnego będziemy informować na bieżąco.

Akcja protestacyjna w ramach ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty trwa bez zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje