Świetlica szkolna

Bez nazwy

wietlica

Godziny pracy w roku szkolnego 2019/2020:

Poniedziałek                       1225 - 1500

          Wtorek                      1225 - 1500 

            Środa                       1225 - 1500

        Czwartek                       1225 - 1500 

             Piątek                       1225 - 1500 

Plan dyżurów nauczycieli na świetlicy szkolnej.

ważny od 02.09.2019 r.

Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1225-1310 ----

Mirosław

Górski

Mirosław

Górski

Bożena

Kwiatkowska

Jolanta

Giemza

1225-1310 ----

Joanna

Kołtun

Elżbieta

Kloc

Joanna

Kołtun

Stanisława

Mietiułka

1315-1400

Małgorzata

Kieler

Małgorzata

Kieler

Mirosław

Górski

Małgorzata

Kieler

Małgorzata

Kieler

1405-1500

Małgorzata

Kieler

Małgorzata

Kieler

Mirosław

Górski

Małgorzata

Kieler

Małgorzata

Kieler

 

Czas wychodzenia uczniów ze świetlicy do szatni przed autobusem.
Trasa: Stary Brus – Wołoskowola – Hola – Zamołodycze godz. 1300 i 1500
Trasa: Stary Brus – Kołacze – Lubowierz – Helenin 1300 i 1430
Trasa: Stary Brus – Kamień – Skorodnica 1430

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju. 

Cele i zadania świetlicy

Zasady funkcjonowania świetlicy

Deklaracja dla rodziców

DSC 0052 DSC 0051

Świetlica obejmuje również swą opieką dzieci niezapisane do świetlicy, oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, jak i dojeżdżające.

DSC 0055  DSC 0064

Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie planem pracy dydaktyczno – wychowawczym. Są realizowane zajęcia czytelnicze, rozszerzające i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczne, audiowizualne, relaksacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, gry komputerowe itp. Tematyka zajęć opracowywana jest w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego.

DSC 0067 DSC 0069

Kontrakt

Regulamin korzystania ze świetlicy

Dodatkowe informacje