Zarząd SU Szkoła Podstawowa

samorząd

 w składzie:

PRZEWODNICZĄCY

 

ZASTĘPCA

 

SKARBNIK

 

RZECZNIK

 

Opiekunowie SU

Magdalena Zawadewicz i Ewa Kłokosińska

 

Dodatkowe informacje