Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie

Stary Brus 94 22-244 Stary Brus

1D77EDD27-DA7A-BC1F-AA85-62FD1FBF2113.jpg
3DDAB9E56-405B-AA69-0764-DE5345821561.jpg
21781685F-3481-F069-076D-28496208520A.jpg
48140CB68-CD02-B49C-A00A-7CAB7BFA67B3.jpg
55B5D6AF3-BCBE-3982-AAB6-05267092BA29.jpgChoćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać...sam siebie.

Maria Konopnicka

droppedImage

W szkole działa Rada Rodziców, będąca organem społecznym, utworzonym przez ogół rodziców uczniów zespołu na zasadach ustalonych w uchwale ogółu rodziców. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów działającą na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności: 
statutu szkoły,
programu wychowawczego szkoły,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Rada Rodziców:
a) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł i wydatkować je na wspieranie statutowej działalności szkoły na 
zasadach ustalonych w regulaminie Rady Rodziców,
b) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
d) działa na rzecz stałej poprawy bazy i wyposażenia szkoły,
e) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
f) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora 
zespołu,
Zebrania Rady Rodziców i ogółu rodziców odbywają się w/g potrzeb na terenie 
szkoły, za wiedzą dyrektora.
 
Prezydium Rady Rodziców
 
Przewodniczący: Karolina Dominiczak
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Józefczuk
Sekretarz: Aneta Nawrocka
 

Ochrona danych osobowych

RODO

Przydatne linki

Gmina Stary Brus

osp

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Nabór Szkoły ponadpodstawowe

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Macmillan

Wydawnictwo Oxford

Nasze galerie

Foto galeria

Filmoteka

YouTube

Odwiedziło nas ...

10026112
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkich
7972
8587
32072
55864
16559
129525
10026112

Twoje IP 3.237.66.86
2020-12-02 21:28
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starym Brusie  Rights Reserved.