Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021

Plan lekcji

 

plan lekcji1

Plan lekcji obowiązuje od 05 października 2020 r. 

Klasy I -III

  Poniedziałek
III II I
1 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
4 W - F W - F W - F
5 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
6 W - F W - F W - F
Wtorek
III II I
1 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Religia
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Informatyka
3 Religia J. angielski Eduk.wcze.
4 J. angielski Religia Eduk.wcze.
5 ZRZ Świetlica ZRZ
6 Świetlica Świetlica Świetlica
Środa
III II I
1 Eduk.wcze. W-F Eduk.wcze.
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. Eduk.wcze. J. angielski
4 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Religia
5 Z.W. Świetlica Z.W.
6 Świetlica Świetlica Świetlica
Czwartek
III II I
1 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
2 Eduk.wcze. Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Religia Eduk.wcze. Eduk.wcze.
4 J. angielski Informatyka W-F
5 Z.R.Z. Z.R.Z. Świetlica
6 Świetlica Świetlica Świetlica
Piątek
III II I
1 W-F Eduk.wcze. Eduk.wcze.
2 Informatyka Eduk.wcze. Eduk.wcze.
3 Eduk.wcze. J. angielski Eduk.wcze.
4 Eduk.wcze. Religia J. angielski
5 Świetlica Świetlica Świetlica
6 Świetlica Świetlica Świetlica

Klasy IV - VIII

Poniedziałek
VIII VII VI V IV
1. WOS Historia Religia W-F Przyroda
2. EDB Religia Historia J. polski W-F
3. J. polski W-F Biologia Religia Informatyka
4. Godz. -Wych Biologia J. polski J. angielski Matematyka
5. Matematyka J. polski Godz. Wych. Historia J. angielski
6. J. angielski Matematyka ZRZ Z.W J. polski
7. ZW J. angielski
8. YOU
Wtorek
VIII VII VI V IV
1. Historia J. angielski Matematyka Plastyka W-F
2. Matematyka Geografia J. polski W-F Religia
3. J. polski W-F J. angielski Matematyka J. polski
4. W-F J. polski Geografia J. angielski Muzyka
5. Religia J. rosyjski W-F J. polski Matematyka
6. J. rosyjski Matematyka ZW Z.W Św. II,IV
7. j. angielski WDŻ
8. YOU ZRZ
Środa
VIII VII VI V IV
1. WOS Matematyka J. angielski J. polski J. polski
2. W-F J. polski Matematyka Muzyka Godz-Wych
3. J. polski J. angielski J. polski Matematyka W-F
4. Informatyka W-F Plastyka J. angielski Matematyka
5. Matematyka Biologia Historia W-F J. angielski
6. Fizyka Godz-Wych W-F Informatyka ZRZ
7. WDŻ Chemia
8. ZRZ
Czwartek
VIII VII VI V IV
1. Matematyka Historia J. polski Biologia Religia
2. Biologia Religia Informatyka Matematyka Plastyka
3. Historia J. polski Technika J. polski Matematyka
4. J. polski Matematyka Religia Technika J. polski
5.  Religia J. rosyjski Matematyka Godz. Wych. Historia
6. J. rosyjski Muzyka W-F WDŻ Św. II, IV
7. W-F Plastyka
8. ZRZ
Piątek
VIII VII VI V IV
1. J. angielski Fizyka Matematyka J. polski Przyroda
2. J. polski Chemia J. angielski Matematyka Technika
3. Chemia W-F Muzyka Historia J. angielski
4. Fizyka Informatyka J. polski Geografia W-F
5. Chemia Geografia W-F Religia J. polski
6. Geografia Fizyka Św. I,III W-F Z.W.
7. W-F J. polski
8.

 

   images 1

 

Dodatkowe informacje