Procedury Bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w sali pedagoga – 2020/21

Poniższe wytyczne odnoszą się do sali pedagoga na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Celem wdrażanych procedur jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa Pedagoga, nauczycieli i uczniów oraz rodziców .
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Pedagoga oraz osób korzystających z jego usług.
3. Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa Pedagoga i osób korzystających z sali.
1. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości spotkań w sali. Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
2. Na spotkania z pedagogiem Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w sali i na korytarzu.
3. W pokoju może przebywać tylko Pedagog i jeden Rodzic (w uzasadnionych przypadkach dwóch). W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali lekcyjnej.
4. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie pokoju i dezynfekcja.
5. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego dana sytuacja lub stosowane są inne środki ochrony indywidualnej (maseczka, przyłbica, rękawiczki).
7. W pomieszczeniu umieszczony jest płyn do dezynfekcji w celu odkażenia dotykanej powierzchni po każdej wizycie.
8. Rodzic zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
9. Wytyczne dla Pedagoga:
a) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować stosownym preparatem.
b) Używać środków ochrony indywidualnej, w tym:
• maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;
• rękawiczek jednorazowych.
c) Jeżeli wymaga tego specyfika spotkania, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpieczeństwa:
• Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
• Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w pokoju pedagoga szkolnego.
1. Umawianie wizyt następuje zdalnie. Przyjmowanie Rodziców następuje po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych:
telefon (82 571 01 72), e-mail(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
2. W widocznym miejscu zostały umieszczone informacje o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak, aby można było zapoznać się z nimi przed wejściem.
3. Osoby przychodzące do pedagoga muszą być bezwzględnie zdrowe. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny bądź dziecko mają objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.) są zobowiązani do odwołania wizyty.
5. Rodzice/ opiekunowie prawni i inne osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły i do pokoju punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie.
6. W celach konsultacyjnych, interwencyjnych czy też mediacyjnych w pomieszczeniu mogą przebywać wraz z uczniami ich rodzice/ prawni opiekunowie (nie więcej niż trzy osoby).
7. Rodzice i inne osoby z zewnątrz zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych na terenie obiektu, szczególnie we wspólnej przestrzeni .
8. W przypadku występowania objawów infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, uczucie duszności, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) pedagog postępuje wówczas według procedur postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem.
III. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie spotkań z uczniami.
1. Uczniowie, po wejściu do sali myją lub dezynfekują ręce.
2. Uczniowie w pokoju mogą zdjąć maseczki, zajmują wyznaczone miejsce, nie chodzą po pomieszczeniu bez koniecznej potrzeby.
3. Po zakończonej rozmowie uczniowie dezynfekują ręce i opuszczają pomieszczenie.
4. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.