Dyrekcja Szkoły Podstawowej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej

mgr Elżbieta Kloc

 

 

Dodatkowe informacje