Biblioteka

ksiazki    Biblioteka4   ksiazki

Biblioteka czynna w godzinach:

Poniedziałek             730 - 1330

Wtorek                     730 - 1330

Środa                       730 - 1330

Czwartek                  730 - 1330

Piątek                       730 - 1330

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i w miarę możliwości wiedzy o regionie.

DSC03199a

Realizację celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

 • gromadzenie zbiorów - księgozbioru podręcznego, lektur obowiązkowych i uzupełniających, literatury dla dzieci i młodzieży, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli i rodziców, czasopism fachowych dla nauczycieli, czasopism tematycznych, czasopism dla dzieci i młodzieży, pomocy audiowizualnych,
 •  opracowanie zbiorów z obowiązujacymi przepisami,
 • udostępnianie zbiorów czytelnikom,
 • organizowanie warsztatu informacyjno - czytelniczego,
 • pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 • współpracę z nauczycielami, uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi bibliotekami.

DSC03200a

 

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej w Starym Brusie posiada ponad 13 tysięcy jednostek inwentarzowych w tym:

 • publikacje książkowe,
 • broszury,
 • kasety audio,
 • kasety video i płyty CD,
 • multimedia.

Księgozbiór obejmuje przede wszystkim:

 • lektury dla uczniów wszystkich poziomów nauczania: szkoły podstawowej, gimnazjum,
 • literaturę obyczajową, fantastyczną, historyczną, poezję - dramat, biografie,
 • literaturę popularno - naukową: metodyczną, pedagogiczną, z zakresu historii, biologii, fizyki, chemii, geografii, plastyki, muzyki, techniki, informatyki i matematyki, psychologii, filozofii, religioznawstwa, etyki, turystyki i rekreacji, ekonomii, medycyny, wychowania fizycznego, gospodarstwa domowego, rozrywki,
 • podręczniki

Zbiory multimedialne biblioteki to:

 • kasety magnetofonowe do nauki języków obcych,
 • kasety video z prezentacjami o różnorodnej tematyce,
 • płyty CD,
 • encyklopedie,
 • słowniki.

Przy bibliotece szkolnej działa 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

ICIM

Dodatkowe informacje