Biblioteki w naszym rejonie

 

Ze względu na charakter środowiska czytelniczego i form wyróżnia się;

    biblioteki naukowe – zaspakajają potrzeby nauki i związanych z nią funkcji społecznych. Pomagają w pracach naukowo-badawczych , rozwoju postępu, pielęgnowaniu kultury, przygotowywaniu wykształconych kadr i upowszechnianiu nauki;

    biblioteki fachowe - specjalne, związane z zakładami pracy i służące ich potrzebom oraz kształceniu zawodowemu kadr;

    biblioteki szkolne i pedagogiczne - przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, są organicznie związane ze swoimi szkołami i środowiskiem pedagogicznym; pomagają w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych;  

    biblioteki publiczne- obsługują ogół odbiorców na określonym terenie. 

Zachęcam w okresie wakacji do odwiedzania biblioteki publicznej w Starym Brusie.

                

                                                                         ,, A to miej na pilnej pieczy,

                                                                                     abyś czytał, kiedy tylko

                                                                                                                 możesz”.

                                                                                                             Mikołaj Rej

Biblioteczka domowa ucznia

 

,, Sercem domu jest biblioteka”.

                 

                   Jan Parandowski

 

Zachęcam do posiadania domowej biblioteczki. Posiadanie własnych książek ma wiele zalet:

    pomagają w nauce,

    rozwijają zainteresowania,

    poszerzają horyzonty myślowe,

    wzbogacają zasób wiadomości,

    dostarczają rozrywki.

Książki do biblioteczki domowej dobieramy według:

    potrzeb związanych z nauką w szkole,

    własnych potrzeb i zainteresowań.

W domowej biblioteczce powinny znaleźć się:

    encyklopedie,

    słowniki,

    podręczniki szkolne,

    lektury,

    poradniki,

    przewodniki,

    ulubione książki, do których chętnie wracamy.

Jak zbudowana jest książka?

,,...Oto pierwsza strona tekstu,
a na niej słowa,
Zaś poprzednia (ta z tytułem)
Zwie się tytułowa...”

 

1. Charakterystycznymi elementami książki są:
-okładka
-cześć główna- blok(trzon),
-obwoluta(wykonana z papieru, barwnie ilustrowana i przyciągająca wzrok, nałożona na oprawę
-karta tytułowa- zawiera nazwisko i imię autora , imię i nazwisko ilustratora , miejsce wydania , wydawcę i rok wydania.
2. Główna częścią książki jest tekst- to co czytamy.
3. Przed lub za częścią główna znajduje się spis treści.

Słownictwo związane z czasopismem

Drodzy uczniowie zapoznajcie się ze słownictwem związanym z czasopismem.

prasa – ogół gazet i czasopism

czasopismo - wydawnictwo periodyczne( powtarzające się regularnie) ukazujące się nie częściej niż dwa razy w tygodniu; w porównaniu z gazetami czasopisma mają ograniczoną aktualność i uniwersalność treści

gazeta – wydawnictwo periodyczne (wydawnictwo ciągłe), ukazujące się zazwyczaj codziennie, czasem nawet dwukrotnie w ciągu dnia, co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących możliwie najszerszy ogół czytelników.

Budowa czasopisma

1.Pierwsza strona czasopisma składa się z tytułu, podtytułu, numeracji, często motta, artykułów, informacji, ilustracji.

Pierwsza strona dzienników składa się z tytułów i początków artykułów( ich ciąg dalszy znajduje się wewnątrz numerów). Jest to zwykle strona poświęcona najważniejszym i najciekawszym świadomościom ogólnym ( zaciekawiają one czytelnika, który z pierwszego rzutu oka na stronę, dowiaduje się o najważniejszych wydarzeniach). Środek wypełniają artykuły i doniesienia z kraju i zagranicy. Przedostatnia strona przynosi wiadomości lokalne, specjalistyczne, profilowe dla danego czasopisma. Ostatnia strona zawiera najczęściej ciekawostki , rozrywki umysłowe , kącik mody, porady prawne, kulinarne.

2. Na czasopisma składają się części wydawnicze i części składowe. Częściami wydawniczymi są zeszyty i roczniki, natomiast składowymi: okładka, karta tytułowa, metryka czasopisma, teksty( gatunki dziennikarskie) dodatki.

                    

Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy

,, Jeśli … kształcicie się...
usprawniajcie zamiłowanie
do czytania, abyście mogli wiedzieć
co świat już uczynił,
co czyni i czym się zajmuje”.

Andrew Carnegie

Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy

1. Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji ma szczególne znaczenie, ponieważ:
- systematycznie informuje o różnych wydarzeniach w kraju i na świecie,
- poszerza wiadomości zdobywane w szkole ,
-pobudza i rozwija różne zainteresowania,
- dostarcza kulturalnej rozrywki,
- oddziałuje na rzeczywistość (inicjując różne akcje),
- pomaga zindywidualizować nauczanie w szkole.

2. Czasopisma dzielimy ze względu na:
- częstotliwość ukazywania się,
-treść,
- krąg czytelników.

a) Ze względu na częstotliwość ukazywania się, dzielimy czasopisma na:
- dzienniki,
- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki,
- dwumiesięczniki,
- kwartalniki,
- roczniki.

b) Ze względu na treść, czasopisma dzielą się na:czasopisma o treści ogólnej i specjalne (urzędowe, polityczne, naukowe, popularnonaukowe, oficjalne, polityczno – społeczne, społ.-kulturalne) oraz fachowe ( techniczne, medyczne, rolnicze, wojskowe, religijne, literackie, filmowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, radiowe i telewizyjne, sportowe, turystyczne, rozrywkowe, ilustrowane, hobbystyczne itp.

c) Ze względu na krąg użytkowników dzielimy je na czasopisma dla:
- dorosłych, dzieci młodszych i starszych, młodzieży, młodzieży starszej, dziecięco- młodzieżowe.

Co znajduje się w bibliotece szkolnej?

Biblioteka –to miejsce , w którym gromadzi się książki, lektury, czasopisma, płyty CD i podręczniki oraz udostępnia się je czytelnikom. W każdej bibliotece znajduje się księgozbiór podręczny. Są to słowniki, encyklopedie, leksykony. Korzysta się z nich na miejscu. Aby łatwiej było znaleźć daną książkę księgozbiór podzielony jest na działy : literatura dla młodzieży, literatura dla dzieci, lektury, podręczniki, czasopisma. Lektury i inne książki na półkach ułożone są wg nazwisk ( nigdy imion) ich autorów(pierwsza litera nazwiska) np. ,, W pustyni i w puszczy” szukamy pod literą S. autor Sienkiewicz. Każda biblioteka posiada regulamin. Są w nim zawarte zasady korzystania z biblioteki. Biblioteki służą nam wszystkim, ich zbiory należy szanować, aby i po nas mogli z nich korzystać inni.

Encyklopedia – co to takiego?

Drogi uczniu! Przypomnij sobie co to takiego encyklopedia jak z niej korzystać?

Encyklopedia- to zbiór wiadomości ze wszystkich obszarów wiedzy lub tylko z jednej dziedziny.
Hasła w encyklopedii ułożone są w porządku alfabetycznym lub rzeczowym (tematycznym).
Mamy encyklopedie powszechne (uniwersalne)-gromadzą one informacje z różnych dziedzin np. Encyklopedia powszechna PWN, oraz specjalistyczne , dotyczą tylko wybranej tematyki, jak Encyklopedia dinozaurów.

Słownik wyrazów bliskoznacznych – jak z niego korzystać?

Słownik wyrazów bliskoznacznych, inaczej synonimów, pomaga w zastępowaniu jednych słów innymi, które mają takie samo lub podobne znaczenie. Korzystamy z niego, kiedy chcemy uniknąć
powtórzeń w pisanym tekście. Wyrazy jak w każdym słowniku ułożone są w kolejności alfabetycznej.

np. wyraz hasłowy-droga 1. znaczenie wyrazu szlak, linia, trasa;
2. odległość ( do przebycia);
3. podróż, wędrówka, jazda, podróżowanie, wędrowanie;
4. sposób, metoda;

Słownik frazeologiczny

Słownik frazeologiczny- jak z niego korzystać?

Słownik frazeologiczny -zawiera objaśnienia związków frazeologicznych, przysłów i powiedzeń.
Wyjaśnienia związków frazeologicznych znajdują się pod hasłami ułożonymi alfabetycznie.

Hasłem jest wyraz, który wchodzi w skład frazeologizmu, zwykle rzeczownik, czasownik lub przymiotnik.
hasło – kot
związek frazeologiczny – 1. kupować kota w worku ( dokonać
nieprzemyślanej transakcji
2. ( tyle) co kot napłakał – malutko, niewiele

Gdzie szukać słów?

Przypomnij sobie jakie są rodzaje słowników.
Gdzie szukać słów?

Co to jest słownik? Słownik to zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie
i opracowanych według określonej zasady.

wyjaśnienie znaczenia zwrotów wzór poprawnej pisowni
i wyrazów z języka polskiego trudniejszych wyrazów
np. wiosna – pora między i zasady ortograficzne
zimą a latem (słownik j. polskiego) np. córka (słownik ortograficzny)

wskazówki jak poprawnie określenia pomagające uniknąć
mówić i pisać np. wielką (dużą), powtarzania wyrazów w tekście
od wielkiej(dużej) litery; np. piękna, zachwycająca, urocza,
nie: z wielkiej litery śliczna, cudna(słownik synonimów).
(słownik poprawnej polszczyzny)

znaczenie związków frazeologicznych znaczenie wyrazów, które pochodzą z
np. mieć złote rączki – innych języków, np. angielskiego
umieć wszystko zrobić np. skwer- niewielki teren
(słownik frazeologiczny) zieleni(ang) -(słownik wyrazów
obcych).
Jolanta Giemza
nauczyciel - bibliotekarz

Dodatkowe informacje