Drodzy Uczniowie i Rodzice. Proszę o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w zakresie funkcjonowania szkół w związku z Covid-19.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych