Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021

W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów:

Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści  uzyskali średnio w kraju 60 proc. punktów możliwych do zdobycia (62 proc. nasza szkóła), z matematyki – 47 proc. (49 szkoła), z języka angielskiego – 66 proc. (52 szkoła), z języka niemieckiego – 49 proc.

Na tym tle uczniowie naszej szkoły zapreentowali się bardzo dobrze, w szczególności w porównaniu do wyników innych szkół w powiecie. Poniżej linki do mapy wyniów oraz szczegółowych wyników ósmoklasistów w obrębie OKE Kraków.

https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201906131212419