Ósmoklasiści - powodzenia na egzaminach!

Pozdrowienia od kl. VII m

Pozdrowienia kl. VII m

Egzamin 8 klasa m

Kartka da ósmoklasistów m

Pozdrowienia m

Dodatkowe informacje