Dzień Pluszowego Misia

Dnia 25 listopada 2019 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia bibliotekę Szkolną odwiedziły dzieci z punktu przedszkolnego ze Starego Brusa. Maluchy przyszły ze swoimi misiami. Pani bibliotekarka czytała opowiadania i wiersze o misiach a dzieci śpiewały piosenki oraz nauczyły się rymowanki. Obejrzały również wystawę książek o misiach.

Miś 2m

Miś 3m

Żyj w zgodzie z naturą - projekt edukacyjny

Szkoła Podstawowa w Starym Brusie wzięła udział w konkursie organizowanym przez Dziennik Wschodni i Grupę Azoty Puławy pod tytułem: ,,Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko” dotyczącym kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Nauczycielki Joanna Kołtun i Jolanta Giemza napisały projekt pt. ,,Żyj w zgodzie z naturą”. Spośród kilkudziesięciu szkół województwa lubelskiego nasza szkoła znalazła się w dwunastce najlepszych, dzięki czemu uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu. W ramach działań projektowych odbyły się prelekcje dla uczniów dotyczące zdrowego odżywiania. Uczniowie zredagowali ulotkę pt. ,, Jak zdrowo się odżywiać”, która została przekazana rodzicom. Odbył się interesujący wykład z Panią dietetyk - Anną Byszuk połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją, na którym uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić zdrowy styl życia oraz jaka dieta będzie najlepsza dla dzieci w wieku szkolnym. Pani dietetyk mówiła o tym, że tylko zdrowe nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pozwolą cieszyć się zgrabną sylwetką oraz zdrowiem. Zorganizowano wystawę zdrowej, ekologicznej żywności pt. ,,Co możemy znaleźć w naszych spiżarniach?”. Na wystawie znalazły się ekologiczne warzywa, owoce, soki, sałatki warzywne i grzyby. Wykonano wystawę prac plastycznych „ Żyj w zgodzie z naturą”, które narysowane były przez uczniów z klas V, VI i VII. W bibliotece szkolnej zorganizowano, także wystawę książek o zdrowym żywieniu. Jednym z założeń projektu było wykonanie ogródka ziołowo-warzywnego, który powstał w naszej sali biologicznej. W dniu 15 listopada w związku z projektem przeprowadzono konkurs dla uczniów szkoły podstawowej ,, Owocowo-jarzynowy zawrót głowy”, w czasie którego przygotowane zostały surówki, sałatki, tortille i soki. Zioła i warzywa z naszego ogródka wykorzystano przy przygotowywaniu sałatek i surówek. W tym przedsięwzięciu bardzo wspierali nas rodzice uczniów z klasy V. Tego dnia odwiedził nas Pan redaktor Dziennika Wschodniego – przeprowadził wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami na temat realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się degustacją zdrowych przekąsek. Informacje o realizacji naszego projektu można znaleźć na stronie internetowej Dziennika Wschodniego oraz w papierowej wersji tej gazety.

button

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 21 listopada we współpracy z UNICEF Polska odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia uczniowie byli ubrani na niebiesko, jednocząc się z dziećmi na całym świecie. Wykonany został również plakat UNICEF i gazetka na korytarzu. Do akcji włączyły się również dzieci wraz z Paniami z punktu przedszkolnego i zerówka. Chcieliśmy podkreślić jak ważne jest przestrzeganie praw dziecka. Organizatorami dnia byli opiekunowie Samorządu Pani Ewa Kłokosińska i Pani Magdalena Zawadewicz. Dziękujemy za zaangażowanie.

button

,,Przygody Gangu Słodziaków...”

Klasy I-III wzięły udział w tegorocznym konkursie organizowanym przez sieć sklepów Biedronka,którego celem jest motywowanie uczniów klas I-III do czytania oraz rozwijania wyobraźni. „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, zainspirowały dzieci do codziennego czytania i obudziły  w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne. Chętni uczniowie zbierali naklejki za codzienne czytanie w domu, oraz wykonały piękne prace plastyczne z materiałów nadających się do recyclingu. W szkole została przeprowadzona lekcja o ochronie środowiska oraz szkolny konkurs czytelniczy. Wykonana została również gazetka szkolna z wykorzystaniem prac uczniów. Opiekun Samorządu Pani Ewa Kłokosińska zgłosiła prace uczniów do konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi 13 grudnia. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie. Prace plastyczne można podziwiać w klasach 1-3 i na korytarzu szkolnym.

button

Akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości

8 listopada 2019 roku  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbyła się akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież z klas VI - VIII pod kierunkiem Pań Ewy Kłokosińskiej, Magdaleny Zawadewicz, Agnieszki Kryjak i Pana Adma Szyjki przygotowała wspaniałą inscenizację pod hasłem "Opowiedz mi dziadku". Przez pryzmat wspomnień dziadka zaprezentowana została droga do odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.

DSC06879

button

Rajd rowerowy kl. "0"

17.10.2019 r. uczniowie zerówki z rodzicami uczestniczyli w rowerowym jesiennym rajdzie po najbliższej okolicy.

 

 

 

button

Uroczystość ślubowania klas pierwszych

11.10.2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej połączone z Dniem Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości dwudziestu pierwszoklasistów oficjalnie zostało przyjętych do grona pełnoprawnych uczniów. Razem z pierwszakami w tym wielkim dla nich wydarzeniu udział wzięli: pani Dyrektor – Elżbieta Kloc, Wójt Gminy Stary Brus Pan Paweł Kołtun, Ksiądz Andrzej Tomczak, dumni rodzice, grono pedagogiczne, starsi koledzy i koleżanki ze szkoły oraz przedszkolaki z oddziału zerowego i punktu przedszkolnego. Dla uatrakcyjnienia uroczystości pierwszoklasiści przedstawili swój pierwszy program artystyczny. Następnie każdy z pierwszoklasistów złożył przysięgę na sztandar szkoły. W czasie uroczystości nastąpiło oficjalne pasowanie na ucznia przez panią Dyrektor. Od swoich kolegów i koleżanek nowo przyjęci do grona uczniowskiego otrzymali symboliczne upominki. 11 października odbyły się również szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrała dyrektor szkoły Pani Elżbieta Kloc. Dyrektor Szkoły złożyła pedagogom i pracownikom szkoły jak najlepsze życzenia. Zgodnie z przyjętą tradycją dla uczczenia tego dnia uczniowie przygotowali akademię. W niezwykły, zabawny sposób wyrazili wdzięczność nauczycielom za przekazywaną wiedzę, trud włożony w wychowanie i codzienną troskę.

button

W imieniu Dyrekcji szkoły i własnym składam nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

admin   

róża4    

Ogłoszenie o przetargu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie na okres grzewczy 2019/2020

Warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej szkoły www.szkolawbrusie.pl zakładka "Przetargi"

Oferta powinna zawierać:
1. cenę miału węglowego
2. parametry z uwzględnieniem podatku VAT i transportu loco jednostka
szkolna
3. nazwę kopalni, w których dokonuje się zakupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 1100 w Szkole Podstawowej w Starym Brusie.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w terminie do dnia 29 października 2019 r. do godz. 1000
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Kloc tel. 82 5710122

Rocznica bitwy pod Wytycznem

We wtorek, 1 października uczniowie grup przedszkolnych oraz zerówki ze Starego Brusa i Wołoskowoli pod opieką wychowawczyń Aliny Karabowicz, Urszuli Grzywaczeskiej i Joanny Szewczyk wzięli udział w obchodach 80-tej rocznicy bitwy pod Wytycznem, gdzie 80 lat temu żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzeni przez gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawili opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa pod Wytycznem była ostatnią bitwą żołnierzy KOP podczas kampanii wrześniowej oraz ostatnim akcentem obrony polskich kresów wschodnich. Włączając się w uroczystości upamiętniające bohaterskich żołnierzy uczniowie zapalili znicze i w zadumie uczcili ich pamięć.

button

Narodowe Czytanie 2019

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Narodowego Czytania zainicjowanego przez Prezydenta i jego małżonkę. Fragmenty ,, Katarynki” B. Prusa i ,, Dymu” M. Konopnickiej czytali w bibliotece szkolnej uczniowie z klas IV-VIII. W tym roku wspólnym mianownikiem lektur była polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem. Lektury są aktualne, wypływa z nich nauka. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, nie wolno nam tracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Akcję Narodowego Czytania w szkole przygotowały: mgr Jolanta Giemza, mgr Małgorzata Kieler mgr Agnieszka Kryjak.

063a

DSCN0243a

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie zatrudni logopedę w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Mile widziane będzie doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i wadami wymowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 82 5710122.

Dodatkowe informacje